TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:25/4/2022 đến ngày:1/5/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/4- Tiết 1: Khối 12, khối 11 học theo TKB
- Tiết 2: Chào cờ.
- Tiết 3, 4: Khối 12, khối 10 học theo TKB
- 13h30: Họp hội đồng sư phạm
- 15h00: Họp tổ chuyên môn
Ba 26/4- Học theo TKB- Học theo TKB
Tư 27/4- Học theo TKB- Học theo TKB
- 14h00 - 16h30: Tập huấn công tác tuyển sinh cho khối 12.
Năm 28/4- Học theo TKB- Học theo TKB
Sáu 29/4- Học theo TKB- Học theo TKB
Bảy 30/4- Nghỉ lễ 30/4- Nghỉ lễ 30/4
CN 1/5- Nghỉ lễ 01/5- Nghỉ lễ 01/5