TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:20/6/2022 đến ngày:26/6/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/6
Ba 21/6
Tư 22/6
Năm 23/6
Sáu 24/6
Bảy 25/6
CN 26/6