TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/8/2022 đến ngày:7/8/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/8
Ba 2/8
Tư 3/8
Năm 4/8
Sáu 5/8
Bảy 6/8
CN 7/8