Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/11/2022 đến ngày:27/11/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/11- CC
-Học VH theo TKB
- Đối thoại giữa Nhà trường và đại diện học sinh
Ba 22/11- HọcVH theo TKB- HọcVH theo TKB
Tư 23/11- HọcVH theo TKB- HọcVH theo TKB
Năm 24/11- HọcVH theo TKB- HọcVH theo TKB
Sáu 25/11- HọcVH theo TKB- HọcVH theo TKB
Bảy 26/11- HọcVH theo TKB- HọcVH theo TKB
CN 27/11