Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:25/9/2023 đến ngày:1/10/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 25/9- Tuyên truyền ATGT (6h30): Toàn thể HS và CBGVNV (Tiết 1,2)
- Tiết 3,4,5: Học văn hóa theo TKB
- Dạy bồi dưỡng Học sinh giỏi;
- Sinh hoạt tổ chuyên môn định kỳ
Ba 26/9Học văn hóa theo TKBHọc văn hóa theo TKB
Tư 27/9Học văn hóa theo TKBHọc văn hóa theo TKB
Năm 28/9Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB;
- Dạy bồi dưỡng Học sinh giỏi
- Tổ chức trung thu các cháu;
Sáu 29/9Học văn hóa theo TKBHọc văn hóa theo TKB
Bảy 30/9Học văn hóa theo TKBHọc văn hóa theo TKB
CN 1/10KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG