Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/10/2020 đến ngày:25/10/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/10- Hội nghị CB, CC, VC năm học 2020 - 2021: Lúc 07 giờ 30.
- Tọa đàm nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20/10: 10 giờ 00
- Nghỉ
Ba 20/10- Dạy theo Thời khóa biểu- Dạy theo Thời khóa biểu
Tư 21/10- Dạy theo Thời khóa biểu- Dạy theo Thời khóa biểu
Năm 22/10- Dạy theo Thời khóa biểu- Dạy theo Thời khóa biểu
Sáu 23/10- Dạy theo Thời khóa biểu- Dạy theo Thời khóa biểu
Bảy 24/10- Dạy theo Thời khóa biểu- Dạy theo Thời khóa biểu
CN 25/10Dạy bù ngày thứ Năm (15/10/2020)Dạy bù ngày thứ Năm (15/10/2020)