Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:2/5/2022 đến ngày:8/5/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 2/5- Nghỉ lễ: nghỉ bù- Nghỉ lễ: nghỉ bù
Ba 3/5- Dạy và học theo TKB- Dạy và học theo TKB
Tư 4/5- Dạy và học theo TKB- Dạy và học theo TKB
Năm 5/5- Kiểm tra học kỳ 2- Kiểm tra học kỳ 2- Từ ngày 05/5 - 17/5: Kiểm tra học kỳ 2
Sáu 6/5- Kiểm tra học kỳ 2- Kiểm tra học kỳ 2
Bảy 7/5- Kiểm tra học kỳ 2- Kiểm tra học kỳ 2
CN 8/5- Nghỉ- Nghỉ