Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/5/2022 đến ngày:5/6/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/5- 06h30: Bế giảng năm học 2021 - 2022
- GVCN nộp danh sách học sinh rèn luyện và kiểm tra lại về cho văn phòng.
- Toàn trường
- GVCN
Ba 31/5- Ôn tập và kiểm tra lại
- Các tổ nộp đề kiểm tra lại
- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10
- Ôn tập và kiểm tra lại
- Các tổ nộp đề kiểm tra lại
- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10
- Theo phân công
- Theo phân công
- GVBM
Tư 1/6- Ôn tập và kiểm tra lại
- Các tổ nộp đề kiểm tra lại
- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10
- Ôn tập và kiểm tra lại
- Các tổ nộp đề kiểm tra lại
- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10
- Theo phân công
- Theo phân công
- GVBM
Năm 2/6- Ôn tập và kiểm tra lại
- Các tổ nộp đề kiểm tra lại
- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10
- Ôn tập và kiểm tra lại
- Các tổ nộp đề kiểm tra lại
- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10
- Theo phân công
- Theo phân công
- GVBM
Sáu 3/6- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10- GVBM
Bảy 4/6- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10- GVBM vào điểm, ký học bạ và in học bạ 10- GVBM
CN 5/6- Nghỉ- Nghỉ