Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/4/2023 đến ngày:16/4/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/4- Học thời khóa biểu thứ 7 (ngày 15/4)
-Thi ATTGT online vào tiết SHCN (tại lớp)
- Học thời khóa biểu thứ 7 (ngày 15/4)
-Thi ATTGT online vào tiết SHCN (tại lớp)
Ba 11/4- Học văn hóa theo TKB tuần 30- Học văn hóa theo TKB tuần 30
Tư 12/4- Học văn hóa theo TKB tuần 30- Học văn hóa theo TKB tuần 30
Năm 13/4- Học văn hóa theo TKB tuần 30- Học văn hóa theo TKB tuần 30
Sáu 14/4- Học văn hóa theo TKB tuần 30- Học văn hóa theo TKB tuần 30
Bảy 15/4- Học văn hóa theo TKB thứ 2 (ngày 10/4)- Họp PHHS khối 12 (14 h theo lớp)
CN 16/4