TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:3/4/2023 đến ngày:9/4/2023
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 3/4Học văn hoá theo TKB tuần 29Thi thử khối 12 (Môn tổ hợp: 13h10)
Ba 4/4Thi thử khối 12 (văn: 7h00)Thi thử khối 12 (Toán, Tiếng Anh: 13h10)
Tư 5/4Học văn hoá theo TKB tuần 29Học văn hoá theo TKB tuần 29
Năm 6/4Học văn hoá theo TKB tuần 29
Hội nghị CM: Vật lý
Học văn hoá theo TKB tuần 29
Hội Nghị CM: Địa lý
Sáu 7/4Học văn hoá theo TKB tuần 29
Hội nghị CM: GDCD
Học văn hoá theo TKB tuần 29
Hội nghị CM: Sinh
Bảy 8/4Thi NPT khối 11 và 12Thi NPT khối 11 và 12
CN 9/4Chấm thi NPTChấm thi NPT