Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/4/2024 đến ngày:28/4/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 22/4- CC; Giới thiệu sách; giao lưu VN với ĐH FPT
- Học văn hóa theo TKB
- Học văn hóa theo TKB ngày 29/4 (Ca đầu học từ Tiết 7 (13h40 vào lớp)Không CC buổi chiều nên buổi chiều Ca đầu vào lớp lúc 13h40 (Tiết 7: bắt đầu 13h50); sau đó đôn tiết: Ca sau tiếp tục học từ Tiết 8,9,10.
Ba 23/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Tư 24/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Năm 25/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB;
- 15h30: Hướng dẫn Khối 12 đăng ký dự thi TN THPT và xét tuyển ĐH 2024;
- Tư vấn hướng nghiệp của trường ĐH Đông Á (sau nội dung hướng dẫn đăng ký TN THPT và xét tuyển ĐH 2024)
- Thầy Sơn phụ trách hướng dẫn học sinh 12 đăng ký dự thi;
Sáu 26/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
Bảy 27/4- Học văn hóa theo TKB- Học văn hóa theo TKB
CN 28/4