Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:19/2/2024 đến ngày:25/2/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 19/2Học TKB thứ 5Học TKB thứ 5, dạy BD HSG
Ba 20/2Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Tư 21/2Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Năm 22/2Học VH theo TKB, dạy BD HSGHọc VH theo TKB , dạy BD HSG
Sáu 23/2Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Bảy 24/2Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
CN 25/2