Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/1/2023 đến ngày:5/2/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 30/1- CC toàn trường
- Học VH theo TKB HK 2
- 13h30: Học cơ quan đầu năm;
- Họp tổ chuyên môn
Ba 31/1- Học VH theo TKB HK 2- Học VH theo TKB HK 2
Tư 1/2- Học VH theo TKB HK 2- Học VH theo TKB HK 2
Năm 2/2- Học VH theo TKB HK 2- Học VH theo TKB HK 2
Sáu 3/2- Học VH theo TKB HK 2- Học VH theo TKB HK 2
Bảy 4/2- Học VH theo TKB HK 2- Học VH theo TKB HK 2
- 14h: Hop PHHS và HS để tổ chức phụ đạo HS khối 12;
CN 5/2