Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/3/2023 đến ngày:2/4/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/3CC đầ tuần
Học Văn hóa theo TKB tuần 28
- Sinh hoạt chi bộ định kỳ (13h30)
- Họp HĐSP (14h30) triển khai công tác tháng 4
Ba 28/3Học Văn hóa theo TKB tuần 28Học Văn hóa theo TKB tuần 28
Tư 29/3Học Văn hóa theo TKB tuần 28Học Văn hóa theo TKB tuần 28
Năm 30/3Học Văn hóa theo TKB tuần 28
Hội nghị CM (8 h) Tổ Toán
Học Văn hóa theo TKB tuần 28
Hội nghị CM (13h30) Tổ Tiếng Anh
Sáu 31/3Học Văn hóa theo TKB tuần 28
Hội nghị CM (8 h) Tổ Hóa
Học Văn hóa theo TKB tuần 28
Hội nghị CM (13h30) Tổ Lịch Sử
Bảy 1/4Học văn hoá theo TKB tuần 28Học văn hoá theo TKB tuần 28
CN 2/4