Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/5/2023 đến ngày:7/5/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/5Nghỉ lễ 1/5Nghỉ lễ 1/5
Ba 2/5Nghỉ bù lễNghỉ bù lễ
Tư 3/5Kiểm tra Học kỳ 02Kiểm tra Học kỳ 02
Năm 4/5Kiểm tra Học kỳ 02 (Thi nói tiếng Anh)Kiểm tra Học kỳ 02 (Thi nói tiếng Anh)
Sáu 5/5Kiểm tra Học kỳ 02Kiểm tra Học kỳ 02
Bảy 6/5Kiểm tra Học kỳ 02Kiểm tra Học kỳ 02
CN 7/5