Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/1/2024 đến ngày:7/1/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/1Nghỉ Tết Dương lịchNghỉ Tết Dương lịch
Ba 2/1Kiểm tra HK1: Khối 12, 10Kiểm tra HK1: Khối 11
Tư 3/1Kiểm tra HK1: Khối 12Kiểm tra HK1: Khối 11, 10
Năm 4/1Thi nói Tiếng AnhThi nói Tiếng Anh
Sáu 5/1Kiểm tra HK1: Khối 12, 11Kiểm tra HK1: Khối 10
Bảy 6/1Kiểm tra HK1: Khối 11, 12Kiểm tra HK1: Khối 10, 11
CN 7/1