Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/2/2024 đến ngày:3/3/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 26/2Học TKB thứ 7Học TKB thứ 7, dạy BD HSG
Ba 27/2Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Tư 28/2Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Năm 29/2Học VH theo TKB, dạy BD HSGHọc VH theo TKB, dạy BD HSG
Sáu 1/3Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Bảy 2/3Học TKB thứ 2 (Học đôn tiết không sinh hoạt dưới cờ)Sinh hoạt 8.3 (HĐSP)
CN 3/3