Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/3/2023 đến ngày:12/3/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/3Học TKB thứ 7Học TKB thứ 7
Ba 7/3Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Tư 8/3Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Năm 9/3Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Sáu 10/3Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
Bảy 11/3Học VH theo TKBHọc VH theo TKB
CN 12/3HS khối 12 trải nghiệm tại trường ĐH FPT theo KH phối hợpHS khối 12 trải nghiệm tại trường ĐH FPT theo KHphối hợp