Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/3/2023 đến ngày:26/3/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/3Kiểm tra giữa kỳ 2Kiểm tra giữa kỳ 2
Ba 21/3Kiểm tra giữa kỳ 2Kiểm tra giữa kỳ 2
Tư 22/3Kiểm tra giữa kỳ 2Kiểm tra giữa kỳ 2
Năm 23/3Kiểm tra giữa kỳ 2Kiểm tra giữa kỳ 2
Sáu 24/3Kiểm tra giữa kỳ 2Kiểm tra giữa kỳ 2
Bảy 25/3Kiểm tra giữa kỳ 2Kiểm tra giữa kỳ 2
CN 26/3