Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/2/2024 đến ngày:18/2/2024 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 12/2Nghỉ Tết; trực Tết theo lịchNghỉ Tết; trực Tết theo lịch
Ba 13/2Nghỉ Tết; trực Tết theo lịchNghỉ Tết; trực Tết theo lịch
Tư 14/2Nghỉ Tết; trực Tết theo lịchNghỉ Tết; trực Tết theo lịch
Năm 15/2Học văn hóa TKB thứ 2Họp cơ quan đầu năm
Sáu 16/2Học văn hóa theo TKBHọc văn hóa theo TKB
Bảy 17/2Học văn hóa theo TKBHọc văn hóa theo TKB
CN 18/2