Lịch công tác tuần Trường THPT Hùng Vương
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/2/2023 đến ngày:5/3/2023 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/2Chào cờ đầu tuần
Học VH theo TKB
- Họp cơ quan (13h30): Triển khai KH công tác tháng 3;
- Lựa chọn SGK
Ba 28/2
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Tư 1/3
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Năm 2/3
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Sáu 3/3
Học VH theo TKB
Học VH theo TKB; Tập huấn online SGK
Bảy 4/3Học VH Thời khóa biểu thứ 2Sinh hoạt 8/3
CN 5/3Sinh hoạt 8/3