Bài viết

Hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2022

  • PDF.InEmail
hm2Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc. Với thông điệp "Hiến giọt máu đào - trao đời sự sống", "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".Thực hiện theo công văn số 11/BCĐ - HMTN, kế hoạch số 207/KH - UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2022. Ngày...

Đọc Thêm

Kế hoạch và thể lệ tổ chức cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022

743_Kế hoạch cuộc thi phòng chống thiên tai năm 2022

744_Thể lệ cuộc thi phòng chống thiên tai năm 2022

Gallery ảnh

Thống kê

Các thành viên : 11
Nội dung : 191
Liên kết web : 18
Số lần xem bài viết : 168705
Hiện có 4 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT
1 Phạm Thị Huyền Hiệu trưởng 0914. 916. 196
2 Tạ Duy Sơn Phó H.Trưởng 0905. 641. 273
3 Võ Đăng Cư Phó H.Trưởng 0905. 117. 454
4 Huỳnh Ngọc Hưng Phó H.Trưởng 0909. 144. 047
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT
1 Lê Thị Hồng Bích Tổ trưởng 0935. 000. 617
2 Vũ Thúy Diễm Nhân viên 0978. 727. 678
4 Tạ Thị Thu Hà Nhân viên 077.5542. 300
5 Nguyễn Thanh Trị
Nhân viên 0932 528 915
6 Trần Tiếp Nhân viên 0366 23 28 32
7 Phan Văn Long Nhân viên 0935. 729. 455
8 Trần Thị Thu Nhân viên 079. 9312. 979